San JoseLas VegasLos AngelesOrange County
Toll Free: 1-866-360-4LAWLocal: (714) 636-6030
EB5 Federalized investment for green card

Chương trình đầu tư EB-5 đạt thẻ xanh định cư cả gia đình

Bạn có tài chánh đầu tư Mỹ để đạt thẻ xanh cho cả gia đình? Bạn và gia đình bạn có muốn sống, học tập và làm việc tại một đất nước văn minh hiện đại nhất thế giới không? Bạn sẽ được thẻ xanh định cư Mỹ mà không bắt buộc phải điều hành việc đầu tư. Bạn có thể sống bất kỳ nơi đâu trên đất Mỹ. Thủ tục rất đơn giản. Visa thành công 100% với những luật sư đầy kinh nghiệm và làm việc lâu năm trong Sở di trú Mỹ sẽ biến giấc mơ của bạn thành sự thật.
Để khuyến khích nhập cư thông qua chương trình nhà đầu tư nhập cư, năm 1993 Quốc hội Hoa Kỳ tạo ra chương trình đầu tư khu chỉ định (Regional Center). Chương trình mỗi năm dành riêng 3.000 thị thực cho những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn theo yêu cầu cho khu vực chỉ định. Khu vực chỉ định là một tổ chức hợp pháp đã được phê duyệt bởi Chính phủ, trong đó:

• Tập trung vào khu vực địa lý cụ thể bên trong Hoa Kỳ, và Diện nhà đầu tư (EB-5) visa
• Tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc cải thiện năng lực sản xuất trong khu vực, tạo việc làm mới, hoặc tăng vốn đầu tư trong nước
• Doanh nghiệp được thành lập trong khu vực chỉ định không yêu cầu chính nó phải thuê 10 nhân công Hoa Kỳ, miễn là chứng minh rằng bằng cách tham gia trong khu vực thí điểm, doanh nghiệp mới của nhà đầu tư sẽ gián tiếp tạo ra 10 việc làm hoặc nhiều hơn và cải thiện năng lực sản xuất trong khu vực.

Nhà đầu tư tiềm năng tìm kiếm thị thực nhập cư theo chương đầu tư khu vực chỉ định phải thể hiện những điều sau đây:
1. Việc đầu tư đủ điều kiện đó của nhà đầu tư được thực hiện trong khu vực chỉ định; và
2. Việc đầu tư như vậy sẽ gián tiếp tạo việc làm thông qua các khoản thu được từ doanh số bán hàng tăng lên, cải thiện năng lực sản xuất trong khu vực, tạo việc làm, hoặc tăng vốn trong nước

Quy trình cấp thị thực

Nhà đầu tư muốn có thị thực EB-5 theo quy định nhà đầu tư nhập cư đầu tiên phải nộp đơn theo mẫu I-526, đơn nhập cư của Doanh nhân người nước ngoài, cùng với các giấy tờ cần thiết cho Cơ quan Quốc tịch Hoa Kỳ và cơ quan nhập cư. Nhà đầu tư phải có một luật sư di trú chuyên môn về EB-5 để làm thủ tục hồ sơ nộp lên Sở di trú Mỹ. Sau khi phê duyệt đơn, có thể mất từ 4-6 tháng, nhà đầu tư đạt đủ điều kiện và thành viên gia đình đi kèm của họ, (vợ chồng và con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình) có thể yêu cầu cấp thị thực nhập cư (Immigrant visa) tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài. Thị thực này có điều kiện và có giá trị trong 2 năm.

Bãi bỏ điều kiện

Theo quy định EB-5, nhà đầu tư và những người phụ thuộc trong gia đình của họ sẽ được cấp phép thị thực định cư có điều kiện (còn gọi là thẻ xanh có điều kiện). Trong  thời gian ba tháng trước ngày trở thành thường trú nhân vĩnh viễn (tháng thứ 21 kể từ ngày nhận thị thực có điều kiện), nhà đầu tư phải nộp đơn theo mẫu I-829, xin được bãi bỏ điều kiện từ Sở di trú Mỹ. Đơn I-829 phải cho thấy rằng mức vốn yêu cầu đã được đầu tư theo kế hoạch, doanh nghiệp được duy trì trong hai năm, và các doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm của chương trình. Sau khi điều kiện được bãi bỏ, Chính phủ Mỹ sẽ cấp cho nhà đầu tư cùng toàn thể thành viên gia đình thẻ xanh vĩnh viễn
Do you need help ?
Call 1-866-360-4LAW (4529)or
fill out the form below for a free case review
*
*
*